Hundägare och bakterier

Hundägare delar fler bakterier med hunden än barnen

Föräldrar delar många bakterier med sina barn och med varandra.

Är de hundägare delar de också många mikrober med hunden – märkligt nog fler än med sina barn.

Det framgår av en ny studie i USA. Studien, som publiceras i den vetenskapliga nättidskriften eLife, är liten men ger ändå en antydan om att det inte alltid är de familjemedlemmar vi sätter störst värde på – våra barn – som vi har mest gemensamt med vad gäller bakteriefloran, utan kanske oftare våra husdjur.

Forskarna granskade 159 personer och 39 hundar i totalt 60 familjer i USA.

Prover togs från olika delar av kroppen på både människorna och hundarna – tungan, pannan och händerna/tassarna. Dessutom togs avföringsprover från samtliga.

Det mest överraskande var att det fanns så stora likheter mellan hundägarna och deras hundar. Att det till och med finns större likheter än med barnen i familjen är svårt att förklara, men kan hänga samman med hur mycket närkontakt personerna har med djuren.

Hundarna kan faktiskt påverka vår bakterieflora på ytterligare ett sätt. Par som har hund delar fler hudbakterier än par utan hund. Det tycks med andra ord som om hunden binder oss samman på många plan.

Källa: SDS 25 april 2013

 

hundohusse