Projekt Skolakvarie 2016

Skolakvariet är ett helt nytt, spännande projekt som ZOORF i skrivande stund jobbar hårt på.
Som pilotår 2016 hoppas ZOORF få ihop ca 20st klasser från årskurs 5 från hela Sverige. Varje klass bildar ett team tillsammans med sin lokala zoobutik som fungerar som mentor. Klassteamen kommer att få ett akvarium med tillhörande handledning och support, dels från butiken och dels från ZOORF under två terminer.
Ambitionen med projektet är att öka intresset och förståelsen med djurhållning för nästa generation.
– Tanken är att eleverna inte bara ska lära sig ta hand om ett akvarium. Flera olika ämnen kommer också att kunna bindas upp mot akvariet. Räkna volym, förstå ekosystem, läsutveckling i faktaböcker, arbeta mot instruktioner och redovisa projekt . Kanske skriva en berättelse om en fisk på engelsk- eller svensklektionerna. Och varför inte illustrera utvecklingen i akvariet inom Bild?!
Projektet blir en kreativ utmaning för både pedagoger och elever där den egna uppfinningsrikedomen sätter gränserna.
För att det hela ska bli lite mer spännande kommer det att finnas chansen för en klass att vinna fina priser i form av en upplevelse för hela klassen etc.
Skolakvariet 2016 kommer att startas under höstterminen.
Informationen uppdateras löpande.
/Christian Brams, Projektledare
Skolakvariet_montage
_MG_4559