Kunskap, ansvar & ödmjukhet

Oförbehållsam tillgivenhet är en glädje för den som sköter ett djur. Alla djurslag har sitt sätt att kommunicera, som blir en inspirationskälla till större kunskap och i förlängningen för individens roll i det globala ekosystemet. Att varje dag umgås med djur stimuerar utvecklingen av det egna känslolivet. Det skapar känsla för omsorg och ansvar, men även respekt inför olika beteenden och förståelse för olika arters levnadssätt.
Att äga och sköta ett djur är en stimulerande utveckling för hela den egna personligheten och ställer ständiga frågor kring människans roll till naturen och oss själva.
I zoofackhandeln möter du människor med denna bakgrunden. Människor som under många år utvecklat sin kunskap, tagit ansvar och ofta utvecklat en stor ödmjukhet inför tingens ordning.

PET Scandinavia

Branschens egen tidning Pet Scandinavia förmedlar de viktigaste nyheterna till dig. Utkommer med 4 nr/år och innehåller även initierade artiklar och reportage från hela världen.
© 2017: Zoobranschens Riksförbund