MajsormPantherophis guttatus

Majsormen är en bra nybörjarorm. Namnet kommer från en missuppfattning då man trodde att ormarna åt av majsen i ladorna. Egentligen var de ute efter gnagare som åt majsen. Majsormens naturliga utbredning är Nordamerika. Det är en dagaktiv orm och den rör sig som allra mest i skymning och gryning. Den är främst marklevande, men kan klättra lite. Det är en ogiftig orm som kramar ihjäl sina byten och i naturen äter den en variation av bytesdjur, bland annat småfåglar, gnagare, groddjur och fiskar.
Majsormen förekommer i många olika färger, eller ”morpher”. En del är naturliga variationer medan andra färger och mönster har förstärkts genom selektiv avel. Storleken på en vuxen majsorm kan variera från strax under en meter upp till 1,8 meter i enstaka fall.

Skötsel
En majsorm ska hållas i ett rymningssäkert terrarium med god ventilation. Bottenmaterialet kan bestå av torvmull, barkströ för reptiler, cocosfibrer eller liknande och inredningen ska vara varierande och ge flera möjligheter till skydd för ormen. Akvarierötter och grenar ger klättermöjligheter, och tänk på att skapa grottor och gömmor både i den svalare och i den varmare änden av terrariet. En solplats ska finnas där ormen kan ligga och värma sig. Om den skapas med hjälp av en värmelampa måste det finnas skydd runt lampan så att ormen inte kan bränna sig, annars kan man använda sig av en värmeslinga under terrariet.

Solplatsen ska hålla ca 32 grader och den svala delen ungefär 25 grader, gärna med en sänkning på båda platserna på några grader nattetid. Luftfuktigheten ska hållas på ca 50% och man får gärna ha en fuktlåda, en låda med mossa som hålls fuktig, där ormen kan krypa in. Terrariet ska belysas av lysrör eller en lampa som ger UVA- och UVB-ljus, detta är viktigt för ormens välbefinnande och i förlängningen för dess upptag av kalcium
Storleken på terrariet beror på ormens längd, så det är smart och ekonomiskt att räkna med ormens ungefärliga längd som fullvuxen när du planerar terrariet, för att inte behöva köpa ett nytt när ormen växt upp.
En orm på max 125 cm behöver en bottenyta på allra minst 0,43 m2, vilket motsvaras av ett terrarium på 100 x 43 cm, minimihöjden är 35 cm. Detta är minimimått och det allra bästa är om ormen får så mycket plats som det bara är möjligt.

Ormar ömsar var 3-4:e månad, de byter ut sitt gamla skinn mot ett nytt som växt under det gamla. Man kan se att deras ögon ser solkiga ut just innan ömsningen. En hög luftfuktighet och en fuktlåda hjälper ormen att ömsa utan att skinnrester blir kvar på kroppen. I terrariet ska det också finnas en stor skål med vatten som ormen kan bada i och en med dricksvatten som bytes dagligen.
Djur som i naturen dvalar bör erbjudas möjlighet att göra detta även i fångenskap, i korta drag går det ut på att man minskar ner på maten, belysningen och temperaturen hos ormen tills den slutligen går i dvala i 8–12 veckor under vintern.


Faror för majsorm
Majsormar är duktiga rymmare och kan då både skada sig eller bli sjuka av att vistas i en miljö som är för kall och dragig. Se till att det inte finns springor och glipor i terrariet som ormen kan rymma ut genom. Använd ett terrarielås. En för torr miljö gör det svårt för ormen att ömsa, skinnrester som blir kvar kan skada känsliga områden, t.ex. svans och ögon.
Utfodring
Det vanligaste foderdjuret för majsormar i fångenskap är möss i olika storlekar. Det är inte tillåtet att mata med levande möss, utan man ger frysta, upptinade djur.

En ung majsorm bör äta var 3-4:e dag som riktigt ung och runt var 7-10:e dag när den är ca året gammal. En vuxen orm kan äta ungefär var 14:e dag. Använd en fodertång när du matar ormen så att du inte blir biten, ormar ser mycket dåligt och kan lätt ta fel på dig och maten.

Avel
Honan bör vara mer än två år gammal och väga minst 300 gram innan man försöker avla på henne. Ungefär en till en och en halv månad efter en lyckad parning lägger honan vanligtvis ett till två dussin ägg, erbjuds en fuktlåda så lägger hon dem ofta där.
Beroende på temperaturen så kläcks äggen efter ungefär två månader, lämplig temperatur är runt 30 grader. Uppfödare flyttar oftast äggen till en inkubator. Ungarna är ca 20 cm långa när de kläcks.
© 2017: Zoobranschens Riksförbund