Nästa Zoorf Expo 9-10 november 2019

De stora möjligheterna i Kistas professionella mässhall och det väl inarbetade samarbetet gjorde att valet även denna gång föll på Kistamässan.
Efter en noggrann undersökning visar statistiken att både besökare samt utställare har ett önskemål om att återgå till helg. Därför har vi valt att lägga tillbaka mässan på en lördag och söndag. Vi satsar vidare på värdskap som innebär extra service till er utställare. Önskemålet om två dagars inflyttning har hörsammats och det finns obegränsad yta för er att boka.
Zoorf står, som tidigare år, för montervägg och gångmattor. Nedan ser ni priserna för monterytan. Vi har, trots att det skett en kraftig ökning på hyran av hallen, valt att endast göra en marginell prisökning på monterhyran.

Priser: 9 - 49 kvm: 1200 SEK/kvm (medlem)
50 - kvm: 1050 SEK/kvm (medlem)
Icke medlemmar: 1350 SEK/kvm

För vidare frågor varmt välkommen att maila på: information@zoorf.org Boka redan nu och försäkra er om att ni kommer bli delaktig i Sveriges enda mässa inom zoobranschen.

© 2017: Zoobranschens Riksförbund