Pet Scandinavia

Tidskriften PetScandinavia ges ut av SPTU (Scandinavina Pet Trade Union) i samarbete med Zoorfs systerorganisation i Norge >>> NZB 

PetScandinavia är ett joint venture samarbete inom SPTU, Scandinavian Pet Trade Union och produceras av den svenska branschorganisationen Zoorf tillsammans med den norska motsvarigheten NZB. PS är den enda branschtidningen i sitt slag, och går ut till samtliga aktörer i hela Skandinavien. PS är helt reklamfinansierad och sprids utan kostnad eller prenumerationskrav till alla professionella inom zoofack med en upplaga på mellan 3 – 4 000 exemplar. PetScandinavia kommer ut med 4 nummer per år. För ytterligare information kontakta oss på  mats@zoorf.org –  sfossa@online.no eller ladda ner vårt PR-blad som PDF. PetScandinavia utkommer med 4 nummer per år.

För ytterligare  information om priser tekniska fakta etc, klicka på nedanstående länk!

>>> Annonsering

Omslag-PS