Butikerna

Zoorf ingår sedan 2005 i paraplyorganisationen ”Butikerna”som är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandel i Sverige. Vi är även representerade i Butikernas styrelse och arbetar aktivt genom Butikerna med frågor som berör branschen och våra medlemmar. Bl.a. genom den handelssektion som bildats i organisationen Företagarna. Zoorfs engagemang genom Butikerna har skapat mängder med förmåner för våra medlemmar.

Om Butikerna!

Butikerna grundades 2005 och är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Organisationen representerar många olika områden inom handeln. Butikernas cirka 4 500 medlemsbutiker är fördelade på 8 branschorganisationer. Genom att vara medlem i en av de anslutna organisationerna så är man automatiskt också medlem i Butikerna utan extra kostnad. För de butiker som inte tillhör någon av de anslutna organisationerna går det bra att vara direktansluten medlem i Butikerna. Man har också direktanslutna medlemmar som inte tillhör någon av våra branschorganisationer.

Det huvudsakliga syftet medsamarbetet inom Butikerna är att förhandla fram bättre förmåner och avtal för  medlemmararna i alla respektive organisationer. Ju fler man är desto starkare blir man! De anslutna branschorganisationerna tycker i huvudsak lika i stora frågor, som till exempel säkerhet i handeln, och driver opinion och näringspolitiska frågor för att påverka lagstiftning och villkor för medlemmarna.

Butikerna har ingen egen anställd personal utan det är vi från de anslutna organisationerna som är Butikerna och vi har delat upp arbetet mellan oss. Butikerna arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Anslutna organisationer i Butikerna idag

  • Cykel Motor och Sporthandlarnas Riksförbund
  • Svensk Servicehandel & Fast Food
  • Leksaksbranschen
  • Zoobranschens Riksförbund
  • Stockholms Köpmannaförbund
  • Sveriges Bagare och konditorer
  • Sveriges Bowlinghallars förbund
  • Svenska Antikvariatföreningen

 

kassar butikerna