Burfågel enligt kraven i L80

Målsättningen med detta kursmoment är att den utbildade ska erhålla teoretiska kunskaper om Burfåglar  som motsvarar kraven enligt Statens Jordbruksverks Författningssamling, L80 (DFS 2005:8). ”föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby”

Det stipuleras enligt L80:

5 § De särskilda djurslagsinriktade utbildningarna ska vara indelade på de sätt och omfatta de djurslag som framgår av nedanstående uppräkning:

  1. burfåglar
  2. tamiller
  3. kanin och gnagare
  4. reptiler
  5. fiskar och groddjur

Utbildningarna ska innehålla undervisning i taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi, etologi och näringslära samt om reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser. Inom respektive område ska kursdeltagarna ges allmänna kunskaper om de uppräknade djurslagen och särskilda kunskaper om de i handeln vanligast förekommande arterna av dessa djurslag.

Kravet för att kunna tillgodogöra sig ovanstående kursmoment är att man med godkänt resultat genomgått den obligatoriska grundutbildningen – se L80. En grundutbildning som även den tillhandahålls genom Zoorf.

Inbokade datum för denna kurs

Undulat-2