Målsättning

Byt språk:
  • Primärt verka för en stärkt hemdjurshållning i Sverige.
  • Representera branschen utåt, och att som enande språkrör föra branschens talan i ärenden som berör gemensamma intressen.
  • Vidmakthålla goda relationer med myndigheter och berörda organisationer, samt att löpande hålla medlemmar informerade om lagförslag och reglering som påverkar deras yrkesverksverksamhet.
  • Fungera som ett kontaktnät mellan medlemmarna.
  • Aktivt arbeta för att stärka branschen mot konkurrerande intressen, och bl.a. genom utbildning medverka till en hög fack- kunskapsnivå hos medlemmarna.
  • Aktivt befrämja internationell samverkan, främst genom samarbetet i Skandinavien inom SPTU (Scandinavian Pet Trade Union), men också genom att ha nära kontakter och ”bygga broar” med systerorganisationer globalt.
  • Fungera som officiell remissinstans hos myndigheter, i de frågor och reglering som berör branschen. Och i den egenskapen automatiskt ges tillgång till alla nya lagförslag för yttrande.

Medlemsservice och operativ verksamhet…

ZOORF tillhandahåller hjälp och bistånd ur ett branschperspektiv genom branschrepresentant Hanna Casell hanna@zoorf.org + 46 736 401 758.

ZOORF efter den större omorganisering som skedde under 2014, så är nu styrelsen i tillägg mer tillgänglig för dig i frågor som berör din dagliga verksamhet

ZOORF tillhandahåller erbjuder kurs och utbildning i samarbete med LAER

ZOORF tillhandahåller och producerar material behovsrelaterat för våra medlemmar, tex. skötselanvisningar för sällskapsdjur, som enligt gällande myndighetskrav skall medfölja vid försäljning.

ZOORF erbjuder en medlemsanpassad affärsförsäkring i samarbete med >>> Gjensidige

ZOORF tillhandahåller en mängd meldemförmåner via paraplyorganisationen Butikerna

ZOORF som t.ex.  kostnadsfri juridisk rådgivning via Företagarna

ZOORF har det redaktionella ansvaret för utgivandet av PetScandinavia

ZOORF arrangerar fackmässan ZoorfExpo, mäss/branschdagar som planeras att återkomma vartannat år. Den första gick 2003 i Stockholm.

tillsammans-500