Djurguiden – hjälp att välja

Att skaffa djur är glädje för hela familjen, men också lite arbete, kostnad och behov av kunskap. Därför är det viktigt att välja ett djur som passar för hela familjen och motsvarar den livssituation man har. I djurguiden får du saklig information om alla de vanligaste smådjuren och kan enklare hitta rätt i djungeln av charmiga varelser.

Klicka på ikonerna ovan och välj sedan de arter du vill veta mer om. Ta god tid på er och tänk igenom vilken familjemedlem som kan passa in hos er. Att välja och drömma är viktig och rolig del av processen att “bli med djur”. Innan familjen går från beslut till handling – ber vi dig också att läsa om CITES och Invasiva arter. Det är bra baskunskap att ha med sig!

Och självklart ska du vända dig till en fackhandel, där du inte bara får sunda djur utan också massor med råd, tips och kanske framför allt den köptrygghet som man ska begära av en seriös aktör!

CITES listade djur

CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora och är en konvention som antogs 1973 internationellt och i Sverige 1975, för att skydda hotade arter av växter och djur från kommersiella aktiviteter. Kallas också för Washington konventionen och i dagsläget är 183 länder anslutna. Inom EU gäller en strängare förordning, där ingår allra minst alla de arter som listas av CITES, men även ytterligare arter. EU listar djur enligt A-D där A-listade djur är mest hotade. När djuret är A-listat enligt EU-förordningen, är det högst troligt också är upptagen på Cites Appendix 1.

Svensk zooaffär eller köpare av djur i en zooaffär bör ha koll på A- och B-listade djur. Zooaffären ska ha tillstånd från Länsstyrelsen att sälja A och B-listade djur och de ska också årligen redovisas. För B-listade djur ska man vid köpet skicka med ett uppfödarintyg där djurets ursprung framgår. Detta kan ha stor betydelse för köparen om djuret någon gång i framtiden skulle föras upp på A-listan och är också beviset för att djuret inte är vildfångat. Arter på A- och B-listan där lagligt ursprung inte kan stärkas, får inte säljas eller hyras ut, annonseras för köp eller försäljning, erbjudas för köp, visas upp eller på annat sätt användas i vinstsyfte.

Invasiva arter

En invasiv art överlever och förökar sig i en miljö som inte är dess ursprungliga och blir ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Flora och fauna i det nya området kan bli utkonkurrerade, uppätna eller smittade av sjukdomar de annars inte skulle ha stött på.

Klassiska exempel på när invasiva arter ställt till det ordentligt är bl.a förvildade tamkatter som kan ligga bakom utrotandet av flera små däggdjursarter i Australien eller ormhuvudfisken Channa argus som släppts ut och förökar sig vilt i USA och hotar naturliga populationer av olika fiskarter.

EU-förordningen 1143/2014 har tagits fram för att förebygga, minimera och mildra de negativa effekterna av invasiva främmande arter. Hela EU räknas som en marknad, vilket innebär att om en art kan föröka sig i något av EU:s medlemsländer, kan den bedömas som invasiv. ”Förordningen ger möjlighet att gemensamt bekämpa vissa utpekade invasiva främmande arter som bedöms kunna orsaka stora skador på biologisk mångfald i den Europeiska unionen,” skriver Naturvårdsverket på sin hemsida. Efter den 3 augusti 2017 är det förbjudet att sälja dessa arter i handeln. Butiker får heller inte ta emot överflödiga växter från en privatperson om denna innehåller någon av de listade arterna, eller en sköldpadda av släktet Trachemys scripta som kunden har tröttnat på.

För privatpersoner gäller sedan den 3 augusti 2016 försäljningsförbud. Om en privatperson redan äger, eller köpt en av de arter som listas som invasiv, innan den 3 augusti 2017, får man behålla arten tills den dör om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skötselråd

I en ZooRF-butik möter du alltid kunniga djurspecialister. Be om folder med skötselråd för dina djur eller ladda ner dem som PDF här på hemsidan.

Meny