Börja med akvarium

När du börjar planera inför akvarieköpet är det oftast en av två saker som styr det kommande akvariets storlek, nämligen budgeten och platsen eller drömfisken. Om du har en viss budget eller en speciell plats där akvariet ska stå så är dessa avgörande, och om du drömmer om en speciell fisk redan från början avgör just den fiskens krav. Mindre akvarium upp till ca 60 liter kan ofta stå på en stabil befintlig bänk, medan akvarium som är större än så kräver att man tar sig en rejäl funderare vad gäller vikten. Det finns stabila akvariebänkar att köpa om man är osäker på om hemmets möbler håller.

Akvarium på under 40 liter är generellt svårare att sköta då de blir känsliga för förändringar i vattenvärden, och de fiskarter du kan hålla begränsas kraftigt. Blir akvariet riktigt litet kan det vara bäst att bara ha räkor, snäckor eller fina växter. Så kallade guldfiskskålar ska man aldrig ha fiskar i.

Uppstart

När akvariet är inköpt ska det placeras på bänken med frigolit eller akvariematta underst, om det inte är byggt med en aluminiumram, då vilar akvariet istället på ramen. Placera inte akvariet i direkt solljus då det blir svårt att kontrollera ljusmängden. Placera ut stora stenar innan gruset hälls i. Detta för att förhindra att de faller ner om fiskarna gräver i gruset. Stora stenar bör placeras på t.ex. ett hinklock för att förhindra att trycket på bottenrutan blir för stort. Fyll på med nytvättat grus. Räkna med att gruset ska uppta ca 10% av akvariets yta. Ett hundralitersakvarium ska således ha ca 10 liter sand, grus eller växtsubstrat och en ideal grovlek på kornen är mellan 2–5 mm.

Vatten

För att syresätta och rena vattnet har man ett filter som drivs av en pump, detta är ofta en enda enhet. Den ska alltid vara igång och placeras så att utblåset hamnar nära ytan. Cirkulationen av ytvattet tillser att det vatten som syresatts nära ytan sprids i akvariet och att nytt vatten med högre halt av koldioxid och lägre halt når ytan och att ett gasutbyte då kan ske. Pumpen stängs bara av när den ska rengöras, och då som hastigast. Lite större akvarium har ibland sitt filter utanför akvariet, ett sk. ytterfilter, medan små akvarium oftast har ett innerfilter. Ibland behövs det också en värmare, det är när rumstemperaturen inte räcker till för att värma upp vattnet så mycket som en del fiskar kräver. Vissa fiskar, särskilt karpfiskar och en del tetror går bra i ett vatten som är ca 20 grader, medan andra kräver högre temperaturer. Tillsätt tempererat vatten men fyll inte ända upp. De allra flesta akvarium, undantaget de med växtätande fiskar, mår väldigt bra av mycket levande växter. Plantera de växter du har valt ut tillsammans med annan inredning som t.ex. rötter. Rötter innehåller humusämnen som kan göra vattnet brunt, men det är inte farligt. Däremot sänker de vattnets pH-värde, så det är inte lämpligt att ha rötter om man ska ha tex malawiciklider eller andra fiskar som föredrar högt pH-värde i akvariet. Ta reda på vad dina fiskar trivs i för vattenvärden. Sätt i pump och termostatvärmare och ställ in temperaturen. Sätt inte på värmaren förrän den är täckt av vatten, då den kan spricka annars. Olika fiskar trivs i olika temperaturer, men runt 25 grader kan vara lämpligt att börja med. Fråga när du köper fiskar vilka temperaturer de passar i och hurdana vattenvärden de kräver.

Förbered för fisk

Fyll upp resten av vattnet och sätt igång pumpen och värmaren. Tillsätt vattenberedningsmedel och bakteriekultur i vattnet och låt akvariet stå i minst en vecka innan fiskarna får flytta in. Överbelasta ej akvariet med för mycket fiskar på en gång utan öka mängden gradvis. Övermatning är den vanligaste anledningen till att fiskar dör, speciellt i nya akvarier där de nyttiga nedbrytningsbakterierna ofta saknas.

Anledningen till att fiskar kan dö i ett till synes rent vatten beror på de giftiga restprodukter som bildas då kvävet från fiskarnas utandning, avföring och överblivna matrester inte bryts ner ordentligt. En bakteriekultur kan med fördel tillsättas dagligen t.ex. första veckan för att förhindra höga nivåer av nitrit.
Övermatning kan ske även om fiskarna äter upp all mat, det är den totala mängden avfallsämnen som spelar roll, inte om de kommer i form av foder eller avföring.

Vattenbyte

Gör delvattenbyten redan från början, fiskar mår bästa av små vattenbyten som utförs ofta. ”Gammalt vatten” är en myt, fiskarna vill ha delvattenbyten regelbundet, men man ska aldrig göra så kallade helrengöringar där man kokar grus mm. Gör heller inte rent pumpen oftare än nödvändigt. Sätter den igen så ofta att du tvingas städa den varje månad så är den för liten alternativt belastningen för hög.
Filtret mår bäst av att störas så sällan som möjligt, så försök ha ett överdimensionerat filter. Ett litet filter som måste göras rent ofta får en störd bakteriekultur, ammoniumhalterna i akvariet blir ojämna och detta triggar algtillväxten. Om ditt filter blir fullt av smuts för fort är det inte fel på filtrets funktion, men högst troligt är det för litet eller så är mängden fiskar och mängden mat för hög.

SNABBFAKTA


 • Placera inte akvariet i solljus
 • Placera ut stenar först
 • Fyll på med nytvättat grus
 • Pumpens utblås nära ytan
 • Kontrollera behov av värmare
 • Fyll delvis med 20°C vatten
 • Plantera växter och rötter
 • Fyll akvariet och starta värmaren
 • Tillsätt vattenberedning och bakteriekultur.
 • Gör delvattensbyten från början.

Kostnad

Inköpskostnad:
Ett startpaket (med akvarium, filter, värmare och belysning) i storleken 54 liter (60 x 30 x 30) kan kosta från 700 kr och uppåt. Inredning i form av stenar, rötter, grus, växter 700 kr. Algskrapa, hävert för rengöring, håv, växtnäring, medel för vattenberedning och bakteriekultur 500 kr. Fiskar kan kosta från några kronor styck och uppåt, beroende på art.

Månadskostnad för 54 lit akvarium:
Fiskmat 50 kr, växtnäring och vattenberedning 75 kr.

Skötsel

Ett enkelt nitrit/nitrat test är en ovärderlig hjälp när du försöker lista ut om ditt akvarium är smutsigt eller inte. Börja med att byta 30-50% vatten med ett till två veckors intervall, och med hjälp av nitrit/nitrat test, fiskarnas beteende, algtillväxt och akvariets utseende kan du sedan laborera med vattenmängden och intervallet mellan vattenbytena. Använd gärna en slamhävert av något slag då denna underlättar rengöringen av gruset.

Byt aldrig allt vatten i akvariet då fiskarna är mycket känsliga för den sortens förändring. Dessutom riskerar du att städa bort alla de bra nedbrytningsbakterierna på samma gång, och då är risken för nitritförgiftning överhängande. Små byten som görs ofta är det mest effektiva sättet att hålla dina fiskar glada.

Några faktorer som påverkar hur ofta du behöver byta vatten är:

 • Mängden mat du ger fiskarna
 • Antal fiskar
 • Storleken på fiskarna
 • Storlek på akvariet
 • Storlek på filtret
 • Syretillförseln i akvariet
 • Matens konsistens och sort

keyboard_arrow_up