Välkommen till Zoorf

Zoobranschens Riksförbund grundades 1975 och är en intresseorganisation för alla yrkesverksamma inom svensk zoologisk fackhandel. Zoorf organiserar i dagsläget ca 200 butiker, grossister, tillverkare, leverantörer och skolor.

Zoorfs målsättning är att stärka, representera och utbilda branschen. Vi fungerar som kontaktnät mellan medlemmarna, vi för branschens talan i kontakter med myndigheter, vi för fram branschens önskningar och synpunkter och svarar på remisser.

Vi håller medlemmarna uppdaterade om lagförslag och regleringar som påverkar deras verksamhet och vi arbetar aktivt för att stärka branschen mot konkurrerande intressen. Medlemsbutikerna i Zoorf följer dessutom en överenskommelse om etiska riktlinjer för både vårt och djurens bästa. Klicka här för att läsa mer…

Zoorf drivs som en ideell organisation och är utan politisk koppling.

Som medlem får du

  • Rabatt som utställare eller besökare på mässan ZoorfExpo som hålls vartannat år
  • Branschtidningen Pet Scandinavia 4 ggr per år
  • Ett månatligt nyhetsbrev med information om det som är mest aktuellt i branschen
  • Möjlighet att påverka vad vi jobbar med
  • Rabatt på de utbildningar som Jordbruksverket kräver
  • Bra avtal och bättre priser på en rad branschnära produkter och tjänster
  • Representation gentemot myndigheter i de frågor som är viktiga för branschen
  • Skötselråd för din butik
  • Råd och tips för din dagliga verksamhet, t.ex Arbetsmiljödokument, utbildning i kemikalieregler, förslag på ursprungsdokument för CITES-djur, de senaste handelsavtalen mm.

Vill du och ditt företag också bli medlem i Zoorf och ta del av alla förmåner och verktyg? Klicka då här

Meny