Majsorm

Pantherophis guttatus

Majsormen är en bra nybörjarorm. Namnet kommer från en missuppfattning då man trodde att ormarna åt av majsen i ladorna. Egentligen var de ute efter gnagare som åt majsen. Majsormens naturliga utbredning är Nordamerika. Det är en dagaktiv orm och den rör sig som allra mest i skymning och gryning. Den är främst marklevande, men kan klättra lite. Det är en ogiftig orm som kramar ihjäl sina byten och i naturen äter den en variation av bytesdjur, bland annat småfåglar, gnagare, groddjur och fiskar.

Majsormen förekommer i många olika färger, eller ”morpher”. En del är naturliga variationer medan andra färger och mönster har förstärkts genom selektiv avel. Storleken på en vuxen majsorm kan variera från strax under en meter upp till 1,8 meter i enstaka fall.

Skötsel

En majsorm ska hållas i ett rymningssäkert terrarium med god ventilation. Bottenmaterialet kan bestå av torvmull, barkströ för reptiler, cocosfibrer eller liknande och inredningen ska vara varierande och ge flera möjligheter till skydd för ormen. Akvarierötter och grenar ger klättermöjligheter, och tänk på att skapa grottor och gömmor både i den svalare och i den varmare änden av terrariet. En solplats ska finnas där ormen kan ligga och värma sig. Om den skapas med hjälp av en värmelampa måste det finnas skydd runt lampan så att ormen inte kan bränna sig, annars kan man använda sig av en värmeslinga under terrariet.

Solplatsen ska hålla ca 32 grader och den svala delen ungefär 25 grader, gärna med en sänkning på båda platserna på några grader nattetid. Luftfuktigheten ska hållas på ca 50% och man får gärna ha en fuktlåda, en låda med mossa som hålls fuktig, där ormen kan krypa in. Terrariet ska belysas av lysrör eller en lampa som ger UVA- och UVB-ljus, detta är viktigt för ormens välbefinnande och i förlängningen för dess upptag av kalcium

Storleken på terrariet beror på ormens längd, så det är smart och ekonomiskt att räkna med ormens ungefärliga längd som fullvuxen när du planerar terrariet, för att inte behöva köpa ett nytt när ormen växt upp.
En orm på max 125 cm behöver en bottenyta på allra minst 0,43 m2, vilket motsvaras av ett terrarium på 100 x 43 cm, minimihöjden är 35 cm. Detta är minimimått och det allra bästa är om ormen får så mycket plats som det bara är möjligt.

Ormar ömsar var 3-4:e månad, de byter ut sitt gamla skinn mot ett nytt som växt under det gamla. Man kan se att deras ögon ser solkiga ut just innan ömsningen. En hög luftfuktighet och en fuktlåda hjälper ormen att ömsa utan att skinnrester blir kvar på kroppen. I terrariet ska det också finnas en stor skål med vatten som ormen kan bada i och en med dricksvatten som bytes dagligen.

Djur som i naturen dvalar bör erbjudas möjlighet att göra detta även i fångenskap, i korta drag går det ut på att man minskar ner på maten, belysningen och temperaturen hos ormen tills den slutligen går i dvala i 8–12 veckor under vintern.

Faror för majsorm

Majsormar är duktiga rymmare och kan då både skada sig eller bli sjuka av att vistas i en miljö som är för kall och dragig. Se till att det inte finns springor och glipor i terrariet som ormen kan rymma ut genom. Använd ett terrarielås. En för torr miljö gör det svårt för ormen att ömsa, skinnrester som blir kvar kan skada känsliga områden, t.ex. svans och ögon.

Utfodring

Det vanligaste foderdjuret för majsormar i fångenskap är möss i olika storlekar. Det är inte tillåtet att mata med levande möss, utan man ger frysta, upptinade djur.

En ung majsorm bör äta var 3-4:e dag som riktigt ung och runt var 7-10:e dag när den är ca året gammal. En vuxen orm kan äta ungefär var 14:e dag. Använd en fodertång när du matar ormen så att du inte blir biten, ormar ser mycket dåligt och kan lätt ta fel på dig och maten.

Avel

Honan bör vara mer än två år gammal och väga minst 300 gram innan man försöker avla på henne. Ungefär en till en och en halv månad efter en lyckad parning lägger honan vanligtvis ett till två dussin ägg, erbjuds en fuktlåda så lägger hon dem ofta där.

Beroende på temperaturen så kläcks äggen efter ungefär två månader, lämplig temperatur är runt 30 grader. Uppfödare flyttar oftast äggen till en inkubator. Ungarna är ca 20 cm långa när de kläcks.

SNABBFAKTA


  • Ogiftig orm som kramar ihjäl byten
  • Hålls i terrarium
  • Minst 2 tim. skötsel i veckan
  • Inköpskostnad: 5000:-
  • Driftskostnad: ca 175:-/mån
  • Fodras med frysta möss
  • Ung orm äter var 3-4:dje dag
  • Ska hållas rymningssäkert.
  • Hålls i 25-35°C.
  • Behöver ingen hantering.

Kostnad

Inköpskostnad:
En majsorm kostar 500-1500 kr beroende på storlek och färg och ett lämpligt terrarium ungefär 2500 kr. Bottenmaterial och inredning 500 kr. Kombinerad värmelampa och UV-lampa och hållare 600 kr. Vitaminer och kalcium 150 kr.

Månadskostnad:
Foder 50 kr. Vitamintillskott och kalcium 50 kr, försäkring 30 kr. Årskostnad: Nytt UV-rör/lampa en eller två gånger om året 500–1000 kr.

Skötseltid

Smutsigt bottenmaterial ska bytas ut, en kattspade kan användas till det, och mat-, bad- och vattenskålar ska diskas. Vid behov bytes hela bottenmaterialet och inredningen diskas eller byts ut. Räkna med ungefär två timmar i veckan för städning, hälsokontroll och utfodring.

Övrigt

Majsormen trivs bäst i sitt terrarium och har ingen egentlig behållning av att bli hanterad. Den kan vänja sig vid det, vilket underlättar rengöring och matning, men den ska inte bäras runt på i onödan. Tvätta dina händer om du tagit i foderdjur så att ormen inte misstar dig för mat, och tvätta också händerna när du tagit i ormen eller i terrariets inredning eftersom ormar kan ha salmonellabakterier som en naturlig del av sin tarmflora.


keyboard_arrow_up