Vattensköldpadda

De sköldpaddor man oftast ser som husdjur är av släktet Trachemys, (rödörad-, gulbukad- och gulörad vattensköldpadda). Dessa räknas sedan augusti 2016 som invasiva djur och får numera inte förökas, säljas, eller bytas.

Lämpligare arter för den som funderar på en vattensköldpadda kan vara Trekölssköldpaddan eller Reeves kärrsköldpadda (Chinemys revesii) och Mysksköldpaddan (Sternotherus odoratus). Trekölssköldpaddan kommer ifrån Kina, Korea och Japan och Mysksköldpaddan från Nordamerika och Kanada och båda arterna blir runt 15 cm. Trekölssköldpaddan kallas så för att den har som tre åsar eller kölar som löper längs med skalets längdriktning. Mysksköldpaddan är oftast grå, brun eller svart och har gula markeringar på huvudets sidor.

Skötsel

Vem har inte charmats av en söt vattensköldpadda någon gång. Det kan verka lockande att köpa en och ha den med akvariefiskarna, men det är ingen bra idé. Många vattensköldpaddor blir ganska stora, och det hör till deras natur att de gärna äter både fiskar och växter. Dessutom har de en rad olika krav man som ägare måste uppfylla för att de ska må bra.

Hur stort akvarium en sköldpadda ska ha beror på dess längd, men för en vattensköldpadda på max 15 cm så gäller att den ska ha en yta på minst 0,35 kvm vilket motsvarar ett akvarium på t.ex. 80 x 45 cm. Den ska också ha ett minsta vattendjup på 20 cm. Det ska finnas en landdel stor nog för alla sköldpaddor i akvariet att vistas på samtidigt, och det är viktigt att sköldpaddan inte via landdelen kan ta sig ur akvariet. Det bästa är om landdelen är grävbar, då det bäst motsvarar sköldpaddornas naturliga beteende. Det ska också finnas grottor och gömställen i sådan mängd att alla sköldpaddor kan gömma sig på en och samma gång. Det ska finnas en solplats med en värmelampa över, som ska hålla en temperatur på runt 35 grader. Vattentemperaturen ska regleras med en doppvärmare och hålla ungefär 25 grader.

För filtrering och cirkulation av vattnet behövs en rejäl pump, då sköldpaddor ofta smutsar ner mer än fiskar. Vattenbyten ska ske regelbundet, nitratnivåer kan kontrolleras med teststickor, men minst ett delvattenbyte i veckan kommer att behövas. Över en del av akvariet eller terrariet ska det finnas en ljuskälla med UVA och UVB-ljus. Detta ljus behöver sköldpaddan för att kunna tillverka D3-vitamin som behövs i upptaget av kalcium. Byt UV-ljuset varje år då effekten avtar.

Faror för vattensköldpadda

Det i särklass vanligaste en vattensköldpadda råkar ut för är misskötsel på grund av okunskap. Läs på mycket både innan du skaffar en sköldpadda och när du äger en. Sköldpaddor är experter på att dölja sjukdomar och svagheter tills det ofta är för sent att göra något åt dem. Att man inte ser något på utsidan betyder inte att allt är bra, det betyder bara att vi inte ser något.

Behovet av UV-ljus är något omdebatterat, men eftersom osäkerhet föreligger är det bäst att försöka efterlikna deras naturliga miljö så mycket som möjligt.

Utfodring

I naturen äter de nämnda arterna insekter, fiskar och växtdelar. Grunden i utfodringen kan ligga i ett bra, för arten avsett, torrfoder, med tillskott av foderinsekter, fisk- och räkbitar, grönsaker och ätliga akvarieväxter som t.ex. andmat. (Lemna minor)

Pudra eller dränk maten i vitamintillskott och kalkpulver innan utfodring. Glöm ej UV-ljuset över akvariet som hjälper sköldpaddorna att ta upp kalcium. Unga sköldpaddor ska ha ett högre proteininnehåll i dieten som sedan minskar ju äldre de blir.

Avel

Ofta märker man inte att sköldpaddorna har parat sig innan man hittar ägg i sanden. Honan gräver ner dem, det är därför bra att ha ett djupt, grävbart bottenmaterial i terrariet.

Mysksköldpaddshonan, för att använda den som exempel, blir könsmogen vid ungefär sex års ålder, hanen tidigare. Ökat ljus, antingen artificiellt eller riktigt, ökar djurens parningslust. Honan lägger runt 4–5 ägg tre veckor efter parningen, platsen hon väljer håller ofta mellan 25–30 grader om en sådan plats finns i terrariet. Äggen kläcks efter ungefär 100 dagar om man har lyckats upprätthålla rätt temperatur och fuktighet i sanden.

SNABBFAKTA


  • Krävande husdjur
  • Hålls i akvarium med mycket inredning
  • Minst 3-4 tim. skötsel i veckan
  • Inköpskostnad: 3200:-
  • Driftskostnad: ca 450:-/mån
  • Äter torrfoder med flera tillskott
  • Viktigt med UV-ljus
  • Hålls i 25-35 °C.
  • Kräver mycket kunskap

Kostnad

Inköpskostnad:
En vattensköldpadda kostar 400–500 kr och ett lämpligt akvarium ungefär 1000 kr. Pump och värmare ungefär 700 kr, bottenmaterial och inredning 300 kr. Kombinerad värmelampa och UV-lampa och hållare 600 kr. Vitaminer och kalcium 150 kr.

Månadskostnad:
Foder 100 kr. Vitamintillskott och kalcium 50 kr, försäkring 30 kr. Nytt UV-rör/lampa en eller två gånger om året 400–600 kr.

Skötseltid

Sköldpaddor tenderar att smutsa ner akvariet. En del väljer att ta ut sköldpaddorna ur akvariet och mata dem i en separat behållare för att minska nedsmutsningen. Räkna med minst ett vattenbyte i veckan och slamsugning av bottenmaterial och avtorkning av rutor.

Avsätt minst två timmar för detta, och ungefär en kvart om dagen för matning och hälsokontroll av djuren.

Övrigt

Salmonellabakterier tillhör många sköldpaddors normala tarmflora, så det är viktigt med en god handhygien efter att du hanterat din sköldpadda och inredningen i terrariet eller akvariet.


keyboard_arrow_up