Välkommen djurägare

Att köpa ett levande djur

Att köpa ett levande djur innebär ett stort ansvar. Ditt djur kommer förhoppningsvis att leva tillsammans med dig i många år. Hur länge de olika djuren lever hittar du information om i våra skötselråd för det specifika djuret.

Under hela sin livstid skall din nya bästa kompis ha daglig tillsyn. Ditt djur behöver någon som byter vattnet och ger den mat varje dag och som städar och håller rent i dess hem. Ditt djur är helt beroende av dig, det klarar sig inte utan din vård och omsorg. Tänk på att det är ett åtagande på många års sikt, är du beredd att ta det åtagandet? Är du det minsta tveksam kanske det inte är ett levande djur du skall köpa.

Läs mer om att köpa ett levande djur här

Varför handla i en zooaffär? 

I Sverige är det ett lagkrav att en zooaffär har utbildad personal och du får också alltid skötselråd med specifik information om ditt djurs behov. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att sälja levande djur och vi kontrolleras regelbundet av dem. Vi förespråkar öppenhet och visar därför upp våra djur och vår djurhållning, våra kunder och besökare är våra allra viktigaste kontrollanter. Du kan alltid vända dig till våra butiker när du har frågor om ditt djur och dess behov eller om vår djurhållning. Vi kan också hjälpa dig med information om det djur du är intresserad av är CITES-listat eller ej och vad det innebär. Du får också hjälp med att hitta en bur som håller lagliga minimimått, eller ännu hellre större än så.

Du hittar en lista över alla våra medlemmar här: Våra medlemmar

Som Zoorfanslutet företag i zoobranschen förbinder man sig att följa Zoorfs etiska riktlinjer. Dessa kan du läsa mer om här: Etiska riktlinjer.

Djurguide

Här hittar du information inför ditt djurköp. Vad kräver olika djur, vad kan det tänkas kosta och hur lång tid tar skötseln av dem? Utöver denna information kan din zooaffär ge dig ännu mer specifika skötselråd som uppfyller Jordbruksverkets alla krav på vad ett skötselråd ska innehålla.

keyboard_arrow_up