Djurhållning med glädje och ansvar. Ändrade kursdatum! Främmande arter Omorganisation

Djurhållning med glädje och ansvar.

Zoorf företräder som intresseorganisation alla aktörer som verkar inom svensk Zoologisk fackhandel.

Läs mer

Ändrade kursdatum!

VIKTIG INFORMATION
De tidigare utannonserade datumen för Grundkursen, har framflyttats från tors, fre (20-21) till helgen den 22 – 23 november.

Läs mer

Främmande arter

Zoorf är delaktiga i en kampanj som drivs av den svenska Havs- och vattenmyndigheten – HaV. Ett led i detta har varit att ta fram en informationsfilm för att förhindra spridning av invasiva, eller främmande arter.

Läs mer

Omorganisation

Vi genomför en omorganisation som innebär att vi minskar fokus på de områdena som inte är inom vår kärnverksamhet.

Läs mer

Zoofackhandeln

Zoofackhandeln i Sverige representerar allt det som bidrar till glädjen och nyttan med sällskapsdjur. Svensk Zoofackhandel omsätter idag (2013) över två miljarder SEK, av den totala omsättning inom sektorn för sällskapsdjur. Detta motsvarar en årlig ökning om 2-4%. Det som allt väsentligt skiljer dagligvaruhandeln från fackhandeln är servicenivå och kunskap. En primär målsättning för Zoorf är därför att producera och erbjuda kurser mot våra medlemsföretag, som genererar en kompetenshöjning i alla led. Detta ska i sin tur bidra till en trygghet som Du som djurägare och slutkonsument alltid ska känna när du besöker svensk zoofackhandel, och i synnerhet butiker anslutna till branschorganisationen Zoorf.

Välkommen in i din lokala Zoorfbutik!

Startsida
Hmm?

Frågetecken Varför medlem?

  • Fraktavtal
  • Ditt språkrör mot myndigheter
  • Juridisk rådgivning
  • Försäkringar
  • Kortinlösen
  • Ger ut PetScandinavia
Bli medlem idag

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Karta - Hitta till oss

Adress:

Zoobranschen Riksförbund (Zoorf)
Box 8221
200 41 Malmö - Sweden
Besöksadress: Smålandsgatan 15

Tel. 040 - 92 92 91

E-postadresser:

Kansliet info@zoorf.org
Branschrepresentant
Hanna Casell
hanna@zoorf.org
Mats Danielsson mats@zoorf.org

ZOORFS STYRELSE 2013-2014:

Ordförande - Lars Johan Forsberg
Vice ordförande - Cecilia Dannborg Wilson
Kassör - Sebastian Sandholm
Sekreterare - Christian Wettervinge

Suppleant:

Jonny Thorslund

Gemensam e-post:

info@zoorf.org

Click to open larger map