Djurhållning med glädje och ansvar. Kursprogram 2015 Främmande arter

Djurhållning med glädje och ansvar.

Zoorf företräder som intresseorganisation alla aktörer som verkar inom svensk Zoologisk fackhandel.

Läs mer

Kursprogram 2015

Du kan nu anmäla dig till ett brett kursutbud på ett utökat antal orter under 2015 i samarbete med LAER.

Läs mer

Främmande arter

Zoorf är delaktiga i en kampanj som drivs av den svenska Havs- och vattenmyndigheten – HaV. Ett led i detta har varit att ta fram en informationsfilm för att förhindra spridning av invasiva, eller främmande arter.

Läs mer

Zoofackhandeln

Zoofackhandeln i Sverige representerar allt det som bidrar till glädjen och nyttan med sällskapsdjur. Svensk Zoofackhandel omsätter idag (2015) ca 2,5 miljarder SEK, av den totala omsättning inom sektorn för sällskapsdjur. Detta motsvarar en årlig ökning om 2-4%. Det som allt väsentligt skiljer dagligvaruhandeln från fackhandeln är servicenivå och kunskap. En primär målsättning för Zoorf är därför att producera och erbjuda kurser mot våra medlemsföretag, som genererar en kompetenshöjning i alla led. Detta ska i sin tur bidra till en trygghet som Du som djurägare och slutkonsument alltid ska känna när du besöker svensk zoofackhandel, och i synnerhet butiker anslutna till branschorganisationen Zoorf. Välkommen in i din lokala Zoorfbutik!

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Karta - Hitta till oss

Adress:

Zoobranschen Riksförbund (Zoorf)
Box 8221, 200 41, Malmö - Sweden
Besöksadress: Fersens väg 9

Tel. 040 - 92 92 91

E-postadresser:

Zoorf info@zoorf.org
Branschrepr.
Hanna Casell

hanna@zoorf.org

Senior Advisor
Mats Danielsson

mats@zoorf.org

ZOORFS STYRELSE 2015-2017:

Ordförande - Lars Johan Forsberg
Vice ordförande - Cecilia Dannborg Wilson
Kassör - Sebastian Sandholm
Sekreterare - Christian Brams

Ledamot:

Torbjörn Carlsson

Suppleant:

Joakim Delang

Gemensam e-post:

info@zoorf.org

Klicka för större karta