Djurhållning med glädje och ansvar. ZoorfExpo 2013

Djurhållning med glädje och ansvar.

Zoorf företräder som intresseorganisation alla aktörer som verkar inom svensk Zoologisk fackhandel.

Läs mer

ZoorfExpo 2013

Priset för bästa monter vid ZoorfExpo 2013 gick till Severa Pet Foods!
Motiveringen lyder, ”En stilren monter som garanterat fångar besökarnas blick, Trevlig personal, härlig färgsättning och ett klart utbud. Man blir glad!

Läs mer

Zoofackhandeln

Zoofackhandeln i Sverige representerar allt det som bidrar till glädjen och nyttan med sällskapsdjur. Svensk Zoofackhandel omsätter idag (2013) över två miljarder SEK, av den totala omsättning inom sektorn för sällskapsdjur. Detta motsvarar en årlig ökning om 2-4%. Det som allt väsentligt skiljer dagligvaruhandeln från fackhandeln är servicenivå och kunskap. En primär målsättning för Zoorf är därför att producera och erbjuda kurser mot våra medlemsföretag, som genererar en kompetenshöjning i alla led. Detta ska i sin tur bidra till en trygghet som Du som djurägare och slutkonsument alltid ska känna när du besöker svensk zoofackhandel, och i synnerhet butiker anslutna till branschorganisationen Zoorf.

Välkommen in i din lokala Zoorfbutik!

Startsida
Hmm?

Frågetecken Varför medlem?

  • Fraktavtal
  • Ditt språkrör mot myndigheter
  • Juridisk rådgivning
  • Försäkringar
  • Kortinlösen
  • Ger ut PetScandinavia
Bli medlem idag

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Karta - Hitta till oss

Adress:

Zoobranschen Riksförbund (Zoorf) Box 8221, 200 41 Malmö - Sweden Besöksadress Smålandsgatan 15

Tel. 040 - 92 92 91
Fax. 040 - 92 92 01

E-postadresser kansliet:

Kansliet info@zoorf.org
Mats Danielsson mats@zoorf.org
Carina Littrén carina@zoorf.org

ZOORFS STYRELSE 2013-2014:

Ordförande - Lars Johan Forsberg
Vice ordförande - Cecilia Dannborg Wilson
Kassör - Sebastian Sandholm
Sekreterare - Christian Wettervinge

Suppleant:

Jonny Thorslund

Gemensam e-post:

info@zoorf.org

Click to open larger map