Djurhållning med glädje och ansvar. ZoorfExpo 2015 Årsmöte/stämma i Göteborg Kursprogram 2015

Djurhållning med glädje och ansvar.

Zoorf företräder som intresseorganisation alla aktörer som verkar inom svensk Zoologisk fackhandel.

Läs mer

ZoorfExpo 2015

Nu är ZoorfExpo 2015 i full planering. Mässan kommer att gå av stapeln på Kistamässan i Stockholm den 17 – 18 oktober.

Läs mer

Årsmöte/stämma i Göteborg

Anmäl dig (medlemmar) till  årsmötet 2015 i Göteborg och Clarion Post Hotell den 14 April!
Klicka på ”Läs Mer”

Läs mer

Kursprogram 2015

Du kan nu anmäla dig till ett brett kursutbud på ett utökat antal orter under 2015 i samarbete med LAER.

Läs mer

Zoofackhandeln

Zoofackhandeln i Sverige representerar allt det som bidrar till glädjen och nyttan med sällskapsdjur. Svensk Zoofackhandel omsätter idag (2013) över två miljarder SEK, av den totala omsättning inom sektorn för sällskapsdjur. Detta motsvarar en årlig ökning om 2-4%. Det som allt väsentligt skiljer dagligvaruhandeln från fackhandeln är servicenivå och kunskap. En primär målsättning för Zoorf är därför att producera och erbjuda kurser mot våra medlemsföretag, som genererar en kompetenshöjning i alla led. Detta ska i sin tur bidra till en trygghet som Du som djurägare och slutkonsument alltid ska känna när du besöker svensk zoofackhandel, och i synnerhet butiker anslutna till branschorganisationen Zoorf. Välkommen in i din lokala Zoorfbutik!

Kontaktuppgifter

Styrelsen

Karta - Hitta till oss

Adress:

Zoobranschen Riksförbund (Zoorf)
Box 8221, 200 41, Malmö - Sweden
Besöksadress: Fersens väg 9

Tel. 040 - 92 92 91

E-postadresser:

Zoorf info@zoorf.org
Branschrepr.
Hanna Casell

hanna@zoorf.org

Senior Advisor
Mats Danielsson

mats@zoorf.org

ZOORFS STYRELSE 2013-2014:

Ordförande - Lars Johan Forsberg
Vice ordförande - Cecilia Dannborg Wilson
Kassör - Sebastian Sandholm
Sekreterare - Christian Wettervinge

Suppleant:

Jonny Thorslund

Gemensam e-post:

info@zoorf.org

Click to open larger map