Om oss

Zoobranschens Riksförbund, ZOORF, grundades 1975 och är en intresseorganisation för alla yrkesverksamma inom svensk zoologisk fackhandel; butiker, grossister, tillverkare och skolor. ZOORF organiserar i dagsläget drygt 250 av dessa.

Zoorf drivs

  • utan vinstintresse
  • fristående i branschen
  • som en ideell organisation
  • utan politisk koppling

Zoorfs principer

Medlemmarna ska följa de etiska, legala och yrkesmässiga krav, som ställs på branschen från myndigheter och allmänhet. Klicka här för mer information om Zoorfs etiska plattform.

Vi ska verka för en seriös och kvalitativ zoofackhandel genom utveckling och utbildning av medlemmarnas kompetens.

Zoorfs utbildningar baseras på myndigheters krav och målsättningen är att kvalitetssäkra branschen genom certifiering av butikerna.

Ytterligare centrala principer finns beskrivna i våra stadgar som du kan läsa här

ZOORF:s styrelse har lång branschvana och representerar merparten av branschens segment.

Samverkan

ZOORF var initiativtagare till bildandet av SPTU, (Scandinavian Pet Trade Union – 2000), vilken ursprungligen var en löst sammansatt federation av de befintliga branschorganen i Norge, Danmark och Sverige. Idag är det Norge och Sverige som jobbar nära varandra i sakfrågor, och SPTU ger ut tidningen Pet Scandinavia, den norska och svenska zoobranschens gemensamma tidning.

ZOORF är även aktiva i Europa, framförallt genom medlemskap i EPO (European Pet Organization), och OFI (Ornamental Fish International) och genom dessa medlemskap har vi möjlighet att påverka internationella frågor om bland annat CITES, konsumentlagar, djurskydd och invasiva arter. Zoorf är också medlem i djurbranschens yrkesnämnd (DYN)

Zoorfs målsättning

Verka för en stärkt hemdjurshållning.

Representera branschen utåt, och att som enande språkrör föra branschens talan i ärenden som berör gemensamma intressen.

Vidmakthålla goda relationer med myndigheter och berörda organisationer, samt att löpande hålla medlemmar informerade om lagförslag och reglering som påverkar deras yrkesverksverksamhet.

Fungera som kontaktnät för medlemmarna.

Aktivt arbeta för att stärka branschen mot konkurrerande intressen.

Aktivt befrämja internationell samverkan, främst genom samarbetet i Skandinavien inom SPTU (Scandinavian Pet Trade Union), men också genom att ”bygga broar” med systerorganisationer globalt.

Fungera som officiell remissinstans hos myndigheter i de frågor och reglering som berör branschen och i den egenskapen automatiskt ges tillgång till alla nya lagförslag för yttrande.

 

keyboard_arrow_up