Bli medlem

När du blir medlem i Zoorf blir du en del av en grupp där vi är starkare tillsammans än var för sig. Du får representation mot myndigheter och en möjlighet att göra din röst hörd när nya lagar skrivs och beslut tas som påverkar dig. Du får också tillgång till en rad verktyg och förmåner som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Som medlem får du bland annat följande:

 • Rabatt som utställare eller besökare på mässan ZoorfExpo som hålls vartannat år
 • Branschtidningen Pet Scandinavia 4 ggr per år och tillgång till alla tidigare utgåvor digitalt
 • Ett månatligt nyhetsbrev med det som är mest aktuellt i branschen
 • Möjlighet att påverka vad vi jobbar med
 • Rabatt på de utbildningar som Jordbruksverket kräver
 • Representation gentemot myndigheter i de frågor som är viktiga för branschen
 • Skötselråd för din butik med QR-koder som kunden kan scanna
 • Råd och tips för din verksamhet, t.ex arbetsmiljödokument, information om olika regelverk och ansökningar för zoobutiker, vägledning för brandskyddsarbete, utbildning i kemikalieregler, förslag på ursprungsdokument för CITES-djur, de senaste handelsavtalen mm
 • Förmånliga avtal på kortinlösen, frakt och företagsförsäkring
 • Juridisk rådgivning
 • Branschstatistik

Medlemsavgifter 2023 (årlig avgift)

Faktureras i början av året, alternativt kort efter anmälan för nya medlemmar

Serviceavgift + 100 kr medlemsavgift
Butiker och intresseorganisationer med omsättning upp till 2 mkr: 1500 kr + 100 kr
Samtliga övriga butiker samt grossister med omsättning upp till 20 mkr: 3500 kr + 100 kr
Grossister med omsättning från 20 mkr till 100 mkr: 6000 kr + 100 kr
Grossister med omsättning över 100 mkr: 13.000 kr + 100 kr

Grossist, tillverkare och leverantör som önskar ställa ut på ZoorfExpo och använda sig av det rabatterade kvadratmeterpriset för medlemmar måste vara medlem minst två år för att kunna utnyttja förmånen. Detta gäller för mässåret och året därpå. Avgiften är fortsatt årlig.

Filialmedlemskap: Om flera butiker har samma ägare betalar en medlem full medlemsavgift och resterande en avgift på 1500 kr per ansluten butik med samma ägare.
Anställda i samtliga butiker får då utnyttja alla fördelar med ett medlemskap när det kommer till information, nyhetsbrev och rabatterat pris på utbildningar och mässor.
Det är medlemmen själv som ansvarar för att kommunicera till Zoorf om de är en filialbutik och isåfall till vem.

Medlemsvillkor

Det är medlemmens ansvar att till Zoorf rapportera förändringar i omsättning som kan påverka medlemsavgiften.
Det är medlemmens ansvar att kontakta Zoorf om denne ska faktureras som filialbutik.

För att ansöka om medlemskap för flera verksamheter med samma ägare kontakta information@zoorf.org så hjälper vi dig.

Andra förmåner via våra externa partners

Som medlem i Zoorf får du även en mängd förmåner från våra externa partners så som bra avtal och bättre priser på en rad branschnära produkter och tjänster. Det gäller t.ex bättre fraktavtal med DHL, kortinlösen med Elavon, bra priser på Kontorab, rabatt på rekryteringsverktyget Instnt, rabatt på Telia och Svedea Företagsförsäkringar. Du får även tillgång till en viss juridisk rådgivning inom t.ex arbetsrätt gratis. Nedan följer en enkel sammanställning över dessa förmåner:

 • Företagsförsäkringar
 • Kortinlösen
 • Utbildningar
 • Telefoni
 • Kontorsmaterial
 • Juridisk rådgivning
 • Fraktavtal
 • Elektronik
 • Rekrytering
 • Säkerhetspaket

Medlemsansökan

  Verksamhet
  ButikGrossistTillverkareImportörUppfödareAnnat

  Omsättning
  Mindre än 2 mkrUpp till 10 mkrMindre än 20 mkr20 till 100 mkrMer än 100 mkr