ZOORFSTIPENDIET

Zoorfstipendiet på 10.000 kronor ska årligen delas ut till det medlemsföretag eller den person anställd i ett medlemsföretag som på ett föredömligt sätt genom sina visioner och handlingar bidragit till att öka djurvälfärden i landet under det gångna året. Vem som helst kan nominera ett företag eller en person, men de som blir nominerade måste vara medlemmar i Zoorf eller anställda i ett företag som är det. De måste vara medlemmar aktuellt år och året innan. 
Nomineringsperioden är 1/1–31/3 2024. Det är tillåtet att nominera sitt eget företag eller ett företag man är anställd i.

Du kan nominera en person eller ett företag genom att maila oss på information@zoorf.org och tydligt beskriva varför du nominerar den personen eller företaget, d.v.s. vad har man gjort för att förbättra djurvälfärden.

Vinnaren presenteras senare under våren och det kommer att skrivas en artikel om denna person eller detta företag i Pet Scandinavia.

Exempel på saker som skulle kunna ligga till grund för en nominering:

  • Företaget eller personen har uppfunnit något som förenklar eller förbättrar djurhanteringen, med förbättrad djurvälfärd som följd.
  • Företaget tar fram produkter med stor hänsyn till djurvälfärd, genom sina produkter främjar man djurens ökade hälsa och välfärd.
  • Företaget går ”an extra mile” och gör mer än vad som krävs av dem utifrån gällande lagstiftning, t.ex. gällande utbildning.
  • Företaget tar avstånd från sådant som förvisso är lagligt men som ändå inte är optimalt ur djurvälfärdssynpunkt.
  • Företaget eller personen bryter ny mark i hur de ser på djurhållning.
  • Företaget eller personen arbetar aktivt för att öka kunskapen om djur och djurhållning bland sin personal.
  • Företaget eller personen arbetar aktivt för att öka kunskapen om djur och djurhållning mot sina kunder.
keyboard_arrow_up