Kurser och utbildningar

På grund av covid-19 kommer samtliga kurser hållas digitalt tills situationen förändras.

I strävan att öka tillgängligheten på kursutbudet har Zoorf startat ett samarbete med Lärande Partner, som har en modern pedagogisk utbildningsplattform.

Man påbörjar kursen på distans med ett hjälp av ett inläsningsmaterial och en inlämningsuppgift och examineras på plats när man träffas under föreläsningsdagen.

Allmän info

ZooRFs utbildning/kurser, riktar sig i första hand till zoofackhandlare, grossister, djurskyddsinspektörer, veterinärer och lärare (NB) men även uppfödare, hobbyister och andra intresserade är välkomna att gå kurserna. Erhållna meriter är personliga.

Utbildning ansluter sig primärt till Jordbruksverkets krav på utbildning (L80) för alla som yrkesmässigt eller i större omfattning saluför sällskaps- eller hobbydjur (undantag hund och katt). Grundkursen samt varje kurs som behandlar olika djurgrupper är i förväg godkända av Jordbruksverket.

För ytterligare info https://jordbruksverket.se/

Utbildningen delas in i 5 olika moment.

 • Grundkurs
 • Hardjur och gnagare
 • Akvaristik och groddjur
 • Burfåglar
 • Terrastik – Reptiler

Grundkurs

En obligatorisk kurs för alla som saluför levande djur. Kursen ger grundläggande kunskaper i zoologi, etologi, näringslära, genetik, smittskydd samt lagar, förordningar och författningar. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

Djurgrupper

Förkunskapskrav: intyg från grundkursen alt. anmälan till grundkurs är gjord Kurserna ger fördjupade kunskaper om de resp. djurgrupp.

Utbildningarna omfattar taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi, etologi och näringslära samt reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser. Inom respektive område får kursdeltagarna allmänna kunskaper om djurslaget och särskilda kunskaper om de i handeln vanligast förekommande arterna av detta djurslag. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

Upplägg

Kursstart och inlämningsuppgift med stöd från våra experter (distans). Föreläsningsdag med våra experter, workshop och praktiska inslag samt examination (distans). Om man inte klarar examinationen så får man en kompletterande hemuppgift att slutföra för att bli godkänd, även här med stöd från våra experter.

I samband med kursstart får man kurskompendium, gällande bestämmelser och lista på fördjupningslitteratur.

Kursstart

På distans genomför man en inlämningsuppgift, i form av ett par större öppna frågor, för att både deltagaren, kursledning och föreläsare ska kunna bedöma nivån på förkunskaperna.. Exempel kan vara att deltagaren ska göra en egen hygienplan och skriva ett faktablad till ett djur som ska överlåtas.

Utöver inläsningsmaterialet kommer deltagaren under denna tidsperiod ha tillgång till föreläsare och kurskamrater interaktivt för att få stöd och utveckla kunskaper och färdigheter inom området

Föreläsning

Under föreläsningsdagen fokuserar våra föreläsare på att gå igenom moment som anses vara mer komplicerade och sådant som med fördel förtydligas genom en föreläsning. I slutet på dagen diskuterar man gruppvis och prövar sina kunskaper i workshop-form. Innehållet i workshoparna presenteras under ledning av föreläsarna. Föreläsningsdagen avslutas med den sista delen i examinationen, ett skriftligt flervalsprov.

Examination

Man examineras genom:

 • Inlämningsuppgiften
 • Workshop och gruppdiskussion
 • Flervalsprov

Tidsplan

 • Kursstart
 • Inläsning av material (2 h)
 • Inlämningsuppgift och frågor (6 h)
 • Föreläsningar (6 h)
 • Workshop (2 h)
 • Skriftligt prov (1 h)

Kvalitetssäkring

Det nya upplägget stödjer sig mot modern forskning om kvalitativ inlärning. Syftet är att förmedla och säkerställa att kunskapen tas ut i branschen på ett bra och riktigt sätt. Vidare så har man expertrådet att luta sig mot under och efter utbildningstiden, allt för att stärka kunskapen och möjligheten till att rådfråga i sak

Preliminär
Kalender våren 2021:

Reptil, Digital träff 22/3
Grundkurs, Digital träff 23/3
Burfågel, Digital träff 24/5
Akvaristik, Digital träff 25/5
Grundkurs, Digital träff 7/6
Kanin & gnagarkursen, digital.

Alla kurser är helt digitala på distans


Kursanmälan

Anmälan till kursen minst 1 vecka före träffen. Kursen inleds med att du får ett digitalt inläsningsmaterial och en inlämningsuppgift. Därefter kallas du till en föreläsningsdag (träff) som avslutas med en skriftlig examination (flerval).

  Välj kurstillfälle

  Priser

  Grundkurs
  Medlem – 7.500 kr exkl. moms
  Icke medlem – 9.500 kr exkl. moms

  Djurkurs
  Medlem – 6.500 kr exkl. moms
  Icke medlem – 8.500 kr exkl. moms

  Bli medlem genom att klicka här

  Vi tar även emot förfrågningar om kurser utanför kalendern och då för minst 10 deltagare. Det innebär att vi kan komma ut till Er handlare och hålla kurser.
  För anmälan, mer information och förfrågningar maila till info@larandepartner.se

  Meny