Kurser och utbildningar

Alla kurser hålls digitalt, antingen med en föreläsare ”live” eller som helt digitaliserad kurs.

För att få sälja djur i butik kräver Jordbruksverket att man har vissa utbildningar, och dessa utbildningar måste följa vissa riktlinjer och vara godkända av Jordbruksverket.
Zoobranschen insåg snabbt vikten av att själva arrangera dessa kurser för sina medlemmar och andra som ville sälja djur. Att Zoorf arrangerar kurserna gör att kommunikationen mellan deltagare och arrangör blir omedelbar, och att vi är lyhörda för branschens önskemål eftersom vi är branschen.

I strävan att öka tillgängligheten på kursutbudet har Zoorf ett samarbete med Lärande Partner, som har en modern pedagogisk utbildningsplattform.

Allmän info

ZooRFs utbildning/kurser, riktar sig i första hand till zoofackhandlare, grossister, djurskyddsinspektörer, veterinärer och lärare (NB) men även uppfödare, hobbyister och andra intresserade är välkomna att gå kurserna. Erhållna meriter är personliga.

Utbildning ansluter sig primärt till Jordbruksverkets krav på utbildning (L80) för alla som yrkesmässigt eller i större omfattning saluför sällskaps- eller hobbydjur (undantag hund och katt). Grundkursen samt varje kurs som behandlar olika djurgrupper är i förväg godkända av Jordbruksverket.

För ytterligare info https://jordbruksverket.se/

Utbildningen delas in i 5 olika moment.

  • Grundkurs
  • Hardjur och gnagare
  • Akvaristik och groddjur
  • Burfåglar
  • Terrastik – Reptiler

Grundkurs

En obligatorisk kurs för alla som saluför levande djur. Kursen ger grundläggande kunskaper i zoologi, etologi, näringslära, genetik, smittskydd samt lagar, förordningar och författningar. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

Djurgrupper

Förkunskapskrav: intyg från grundkursen alt. anmälan till grundkurs är gjord Kurserna ger fördjupade kunskaper om de resp. djurgrupp.

Utbildningarna omfattar taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi, etologi och näringslära samt reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser. Inom respektive område får kursdeltagarna allmänna kunskaper om djurslaget och särskilda kunskaper om de i handeln vanligast förekommande arterna av detta djurslag. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

Upplägg

Om man går en av de kurser som är helt digitaliserade finns allt inläsningsmaterial, utbildning och examination i själva kursplattformen. Om man går en kurs med en digital föreläsning får man inläsningsmaterial, gällande bestämmelser, lista på fördjupningslitteratur och hemuppgifter inför kursen och sedan samlas man digitalt för en föreläsning och examination en förutbestämd dag. 
På sikt kommer alla kurser att bli helt digitaliserade.
Om man inte klarar examinationen så får man en kompletterande hemuppgift att slutföra för att bli godkänd.

Kursstart

På distans genomför man en inlämningsuppgift, i form av ett par större öppna frågor. Exempel kan vara att deltagaren ska göra en egen hygienplan och skriva ett faktablad till ett djur som ska överlåtas. Kursdeltagaren har minst två månader på sig att lämna in uppgiften. Den kontrolleras och ev. kompletteras innan den godkänns och är en del i kursen för att deltagare ska få intyg.

Utöver kursmaterialet kommer deltagaren under ha tillgång till expertis genom kontakt med Lärande Partner – mejla frågor och funderingar till info@larandepartner.se

Kvalitetssäkring

Upplägget stödjer sig mot modern forskning om kvalitativ inlärning. Syftet är att förmedla och säkerställa att kunskapen går ut i branschen på ett bra och riktigt sätt. Vidare så har man expertis att luta sig mot under och efter utbildningstiden, allt för att stärka kunskapen och möjligheten till att rådfråga i sak

Preliminär
Kalender:

Grundkurs, Digital – valfritt startdatum
Kanin & gnagarkursen, Digital – valfritt startdatum
Reptil, Digital – valfritt startdatum
Akvaristik,
Snart digitaliserad. Anmäl er för att hamna på väntelistan.
Burfågel, Datum kommer snart


Kursanmälan

Kurser med valfritt startdatum

Kursen är helt digital – filmer, föreläsningar, texter och prov ligger i den digitala plattformen. Man kommer in i kursen med sitt bankir och går utbildningen via dator. Man kan göra den i sin egen takt när det passar. Under ca ett års tid har man tillgång till kursrummet, vilket gör att man kan se filmer och innehåll hur många gånger man vill. Man kan alltså gå tillbaka och repetera även när man är klar med kursen.

Kurser med fast datum

Anmälan till kursen sker minst en vecka innan föreläsningsdagen. Kursen inleds med att du får ett digitalt inläsningsmaterial och inlämningsuppgift. Därefter kallas du till en föreläsningsdag som avslutas med en skriftlig examination. Du behöver avsätta hela dagen ca 8:30-17:00 till kursen.

Priser

Grundkurs
Medlem – 7.500 kr exkl. moms
Icke medlem – 9.500 kr exkl. moms

Djurkurs
Medlem – 6.500 kr exkl. moms
Icke medlem – 8.500 kr exkl. moms

Bli medlem genom att klicka här

Vi tar även emot förfrågningar om kurser utanför kalendern och då för minst 10 deltagare. Det innebär att vi kan komma ut till Er handlare och hålla kurser.
För anmälan, mer information och förfrågningar maila till info@larandepartner.se

keyboard_arrow_up