Kurser och utbildningar

På grund av covid-19 kommer samtliga kurser hållas digitalt tills situationen förändras.

I strävan att öka tillgängligheten på kursutbudet har Zoorf startat ett samarbete med Lärande Partner, som har en modern pedagogisk utbildningsplattform.

Man påbörjar kursen på distans med ett hjälp av ett inläsningsmaterial och en inlämningsuppgift och examineras på plats när man träffas under föreläsningsdagen.

Allmän info

ZooRFs utbildning/kurser, riktar sig i första hand till zoofackhandlare, grossister, djurskyddsinspektörer, veterinärer och lärare (NB) men även uppfödare, hobbyister och andra intresserade är välkomna att gå kurserna. Erhållna meriter är personliga.

Utbildning ansluter sig primärt till Jordbruksverkets krav på utbildning (L80) för alla som yrkesmässigt eller i större omfattning saluför sällskaps- eller hobbydjur (undantag hund och katt). Grundkursen samt varje kurs som behandlar olika djurgrupper är i förväg godkända av Jordbruksverket.

För ytterligare info https://jordbruksverket.se/

Utbildningen delas in i 5 olika moment.

 • Grundkurs
 • Hardjur och gnagare
 • Akvaristik och groddjur
 • Burfåglar
 • Terrastik – Reptiler

Grundkurs

En obligatorisk kurs för alla som saluför levande djur. Kursen ger grundläggande kunskaper i zoologi, etologi, näringslära, genetik, smittskydd samt lagar, förordningar och författningar. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

Djurgrupper

Förkunskapskrav: intyg från grundkursen alt. anmälan till grundkurs är gjord Kurserna ger fördjupade kunskaper om de resp. djurgrupp.

Utbildningarna omfattar taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi, etologi och näringslära samt reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser. Inom respektive område får kursdeltagarna allmänna kunskaper om djurslaget och särskilda kunskaper om de i handeln vanligast förekommande arterna av detta djurslag. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

Upplägg

Anmälan sker via Zoorfs hemsida minst en vecka innan föreläsningsdagen. I samband med kursstart får man kurskompendium, gällande bestämmelser och lista på fördjupningslitteratur och en inlämningsuppgift. Förberedelser (inläsning och inlämningsuppgift) beräknas ta ca 8 h – men är förstås individuellt.

Föreläsningsdag med våra experter, workshop samt examination sker digitalt. Om man inte klarar examinationen så får man en kompletterande hemuppgift att slutföra för att bli godkänd.

Kursstart

På distans genomför man en inlämningsuppgift, i form av ett par större öppna frågor. Exempel kan vara att deltagaren ska göra en egen hygienplan och skriva ett faktablad till ett djur som ska överlåtas. Kursdeltagaren har minst två månader på sig att lämna in uppgiften. Den kontrolleras och ev. kompletteras innan den godkänns och är en del i kursen för att deltagare ska få intyg.

Utöver kursmaterialet kommer deltagaren under ha tillgång till expertis genom kontakt med Lärande Partner – mejla frågor och funderingar till info@larandepartner.se

Föreläsning

Under föreläsningsdagen fokuserar våra föreläsare på att gå igenom moment som anses vara mer komplicerade och sådant som med fördel förtydligas genom en föreläsning. I slutet på dagen diskuterar man gruppvis och prövar sina kunskaper i workshop-form. Innehållet i workshoparna presenteras under ledning av föreläsarna. Föreläsningsdagen avslutas med den sista delen i examinationen, ett skriftligt flervalsprov.

Examination

Man examineras genom:

 • Inlämningsuppgiften
 • Workshop och gruppdiskussion
 • Flervalsprov

Tidsplan

 • Kursstart
 • Inläsning av material (2 h)
 • Inlämningsuppgift och frågor (6 h)
 • Föreläsningar (6 h)
 • Workshop (1 h)
 • Skriftligt prov (1 h)

Kvalitetssäkring

Upplägget stödjer sig mot modern forskning om kvalitativ inlärning. Syftet är att förmedla och säkerställa att kunskapen går ut i branschen på ett bra och riktigt sätt. Vidare så har man expertis att luta sig mot under och efter utbildningstiden, allt för att stärka kunskapen och möjligheten till att rådfråga i sak

Preliminär
Kalender 2023:

Akvaristik, Föreläsningsdag och prov 16/10
Burfågel, Föreläsningsdag och prov 17/10
Akvaristik, Föreläsningsdag och prov 5/6
Grundkurs, Digital – valfritt startdatum
Kanin & gnagarkursen, Digital – valfritt startdatum
Reptil, Digital under hösten


Kursanmälan

Kurser med valfritt startdatum

Kursen är helt digital – filmer, föreläsningar, texter och prov ligger i den digitala plattformen. Man kommer in i kursen med sitt bankir och går utbildningen via dator. Man kan göra den i sin egen takt när det passar. Under ca ett års tid har man tillgång till kursrummet, vilket gör att man kan se filmer och innehåll hur många gånger man vill. Man kan alltså gå tillbaka och repetera även när man är klar med kursen.

Kurser med fast datum

Anmälan till kursen sker minst en vecka innan föreläsningsdagen. Kursen inleds med att du får ett digitalt inläsningsmaterial och inlämningsuppgift. Därefter kallas du till en föreläsningsdag som avslutas med en skriftlig examination. Du behöver avsätta hela dagen ca 8:30-17:00 till kursen.

Priser

Grundkurs
Medlem – 7.500 kr exkl. moms
Icke medlem – 9.500 kr exkl. moms

Djurkurs
Medlem – 6.500 kr exkl. moms
Icke medlem – 8.500 kr exkl. moms

Bli medlem genom att klicka här

Vi tar även emot förfrågningar om kurser utanför kalendern och då för minst 10 deltagare. Det innebär att vi kan komma ut till Er handlare och hålla kurser.
För anmälan, mer information och förfrågningar maila till info@larandepartner.se