FÖRETAGARNA

Från och med 2024 är Zoorf medlem i Företagarna.
Tack vare detta får Zoorf som organisation följande förmåner:

*Tillgång till experter med hög näringspolitisk kompetens inom offentlig upphandling, skattefrågor, kompetensförsörjning, arbetsrätt, hållbarhet m.m. 

*Opinionsbildning i gemensamma frågor

*Nyhets- och omvärldsbevakning

*Remisshantering

*Nätverk och kontakt med beslutsfattare

*Branschförbundsnätverk med 30 medlemmar, 4 möten per år (nyheter, erfarenhetsutbyte, kunskap, gäster m.m.)

*Tillgång till möteslokaler på Rådmansgatan i Stockholm

 

Det finns även konkreta medlemsförmåner som kommer medlemmarna i Zoorf tillgodo direkt:

*Juridisk rådgivning för medlemmar

*30% rabatterat medlemskap i Företagarna lokalt

*Relevanta utbildningar kostnadsfritt eller till konkurrenskraftiga priser.

https://www.foretagarna.se

keyboard_arrow_up