Zoorf GPDR Policy 20240225:001

BEHANDLING AV PERSON-/MEDLEMSUPPGIFTER

Zoorf samlar in och lagrar person-/medlemsuppgifter om sina medlemmar. Här kan du läsa om vad vi samlar in för uppgifter, vad vi använder dem till och vad du ska göra om du vill veta vilka uppgifter vi har om din verksamhet. Du kan också läsa mer om hur du kan få dina uppgifter raderade.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen fäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Mer information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

UPPGIFTER VI SAMLAR IN

  • Medlemsuppgifter (företagets namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer).
  • Kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) till av medlemmen angiven kontaktperson.
  • Kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) till av myndighet eller andra företag och organisationer angiven kontaktperson som Zoorf samarbetar med.

SÅ ANVÄNDER VI DEN INSAMLADE INFORMATIONEN

  • I verksamheten används medlemsuppgifterna till att kunna kommunicera med medlemmar, för att fakturera dem årligen och för att skicka ut tidningen Pet Scandinavia till de som har anmält sitt intresse och de som får den som medlemsförmån.
  • Uppgifterna delas även med utvalda partners i syfte att leverera tjänster till medlemmen. I samtliga fall det förekommer skrivs personuppgiftsbiträdesavtal (PuB).

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vid avslutat medlemskap tas uppgifterna om företaget och kontaktpersonen bort. Detta uppdateras en gång per år när nya fakturor skickas ut. Mejl inskickat av medlem raderas när aktuellt ärende avslutats.

DINA RÄTTIGHETER

Du har olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat har du rätt att

  • få information om när och hur dina personuppgifter behandlas
  • få dina personuppgifter rättade eller raderade
  • få ut en kopia av alla personuppgifter vi har om dig/företag

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Samtycke

Det är endast när du blir medlem i Zoorf som vi behöver ett samtycke från dig för att kunna behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke genom att kontakta oss. Vänligen notera att vid ett sådant återkallande kommer vi inte längre ha möjlighet att kommunicera med dig.

BESKRIVNING AV SÄKERHETSÅTGÄRDER

Fakturor förvaras där allmänheten inte har tillträde.
Zoorfs datorer har uppdaterade antivirusprogram.
Zoorfs webb- och databaser hostas via Loopia som säkerställer vedertagen datasäkerhet.

INFORMATION TILL PERSONAL

Styrelsen och konsulter informeras muntligen och skriftligen om Zoorfs GDPR-policy.

KONTAKTUPPGIFTER TILL ANSVARIG FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Ansvarig för hantering av personuppgifter hos Zoorf är Tommy Winterskiöld Vestlie, it@zoorf.org, 0736-60 69 10.

keyboard_arrow_up