Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifterna

Ansvarig för hantering av personuppgifter hos ZooRF är: Tommy Winterskiöld Vestlie, it@zoorf.org, 073-6606910

Vad uppgifterna används till

  • I verksamheten används medlemsuppgifterna till att kunna kommunicera med medlemmar, för att kunna fakturera dem årligen och för att kunna skicka ut tidningen Pet Scandinavia till de som har anmält sitt intresse och de som får den som medlemsförmån.
  • Zoorf delar inte medlemmarnas uppgifter med tredje part.

Kategorier av personer och uppgifter som förekommer

  • Medlemsuppgifter (Företagets namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer.)
  • Kontaktuppgifter till av företaget angiven kontaktperson.
  • Kontaktpersoner hos myndigheter och andra företag och organisationer som Zoorf samarbetar med.

Tidsbegränsning för borttagning

Vid avslutat medlemskap tas uppgifterna om företaget bort. Detta uppdateras en gång per år när nya fakturor skickas ut.

Mail inskickat av medlem raderas när aktuellt ärende är löst.

Beskrivning av säkerhetsåtgärder

Fakturor förvaras hos Maria Granberg där allmänheten inte har tillträde. ZooRFs datorer har uppdaterade antivirusprogram.

ZooRFs web och databaser hostas via SBBS som säkerställer vedertagen datasäkerhet.

Information till personal

Styrelsen och konsulter informeras muntligen och skriftligen om ZooRF GDPR Policy.

keyboard_arrow_up