Avfallsregistret

Vad är avfallsregistret?

Verksamheter som producerar, samlar in, transporterar, handlar eller mäklar med farligt avfall och verksamheter som behandlar avfall och farligt avfall har en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall och rapportera dessa till avfallsregistret.

Vad är farligt avfall?

Det kan vara t.ex. uttjänta lysrör, termometrar med kvicksilver, elektriska produkter och lösningsmedel.

Är min verksamhet antecknings- och rapporteringsskyldig till avfallsregistret?

Ja, din verksamhet är med största sannolikhet anteckningsskyldig eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan till exempel handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör. Om din verksamhet är anteckningsskyldig kommer du från och med den 1 november 2020 även att behöva rapportera uppgifter om ditt farliga avfall till avfallsregistret.

Läs mer på:https://www.naturvardsverket.se/avfallsregister
Här finns även en video man kan se.
Svar på vanliga frågor:https://www.naturvardsverket.se/avfallsregistret-fr-sv

keyboard_arrow_up